+

Μοζαμβίκη > Πορτογαλική Αποικία (1935 - 1974)

Έτος10c20c50c$1$2.5$5$10$20Έτος
 - 20c50c$1 -  - $10 - 1974
 - 20c50c$1$2.5$5 -  - 1973
 -  -  -  -  -  -  - $201972
 -  -  -  -  - $5 - $201971
 -  -  -  -  -  - $10 - 1970
 -  -  - $1 -  -  -  - 1969
 -  -  - $1 -  - $10 - 1968
 -  -  -  -  -  - $10$201966
 -  -  - $1$2.5 -  -  - 1965
 -  -  - $1 -  -  -  - 1963
 -  -  - $1 -  -  -  - 1962
10c20c -  -  -  -  -  - 1961
10c -  -  -  - $5$10$201960
 -  - 50c$1 -  -  -  - 1957
 -  -  -  - $2.5 - $10$201955
 -  -  -  - $2.5 - $10 - 1954
 -  - 50c$1$2.5 -  -  - 1953
 -  -  -  - $2.5 - $10$201952
 -  - 50c$1$2.5 -  -  - 1951
 - 20c50c$1$2.5 -  -  - 1950
 - 20c -  -  - $5 -  - 1949
 -  - 50c$1 -  -  -  - 1945
10c -  -  - $2.5 -  -  - 1942
 - 20c -  -  -  -  -  - 1941
 -  -  -  - $2.5$5$10 - 1938
10c20c50c$1 -  - $10 - 1936
 -  -  -  - $2.5$5 -  - 1935
Νομισματικό Σύστημα: 1 Εσκούδο = 100 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
$1 - 1 Εσκούδο
$2.5 - 2.5 Εσκούδος
$5 - 5 Εσκούδος
$10 - 10 Εσκούδος
$20 - 20 Εσκούδος
uCoin