+

Μιανμάρ > Δημοκρατία της Ένωσης της Μυανμάρ (1949 - 1952)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος
Έτος2p1P2P4P8PΈτος
 - 1P2P -  - ၁၉၅၁၁၉၅၁
 - 1P2P4P8P၁၉၅၀၁၉၅၀
2p1P2P4P8P၁၉၄၉၁၉၄၉
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέ = 4 Πίας
2p - 2 Πίας
1P - 1 Πέ
2P - 2 Πέ
4P - 4 Πέ
8P - 8 Πέ
uCoin