+

Ναμίμπια > Δημοκρατία της Ναμίμπια (1993 - 2015)

Έτος5c10c50c$1$5Έτος
5c -  -  - $52015
5c10c -  - $52012
 -  - 50c$1 - 2010
5c10c -  -  - 2009
 -  - 50c$1 - 2008
5c -  -  -  - 2007
 -  -  - $1 - 2006
5c10c - $1 - 2002
5c -  -  -  - 2000
5c -  -  -  - 1999
 - 10c - $1 - 1998
 - 10c50c$1 - 1996
5c10c50c$1$51993
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
50c - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
$5 - 5 Δολάρια
uCoin