+

Νεπάλ > Nepalese Mohar /Vikram Samvat era/ (1888 - 1931)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος½p1p2p5p¼M½M1M2M1TΈτος
 -  - 2p5p -  -  -  -  - १९९११९९१
 -  -  - 5p -  -  - 2M - १९८९१९८९
 -  - 2p5p -  -  - 2M - १९८८१९८८
 - 1p2p5p -  -  - 2M - १९८७१९८७
 - 1p2p5p -  -  - 2M - १९८६१९८६
½p1p2p5p -  -  - 2M - १९८५१९८५
 - 1p2p5p -  -  - 2M - १९८४१९८४
 -  - 2p5p -  -  - 2M - १९८३१९८३
 - 1p2p5p -  -  - 2M - १९८२१९८२
 - 1p2p5p -  -  -  -  - १९८११९८१
 - 1p2p5p -  -  - 2M - १९८०१९८०
 - 1p2p5p -  -  - 2M - १९७९१९७९
½p1p2p5p -  -  - 2M - १९७८१९७८
 - 1p/K
1p/S
2p5p -  -  - 2M - १९७७१९७७
 - 1p/Br
1p/Cu K
1p/Cu S
2p/Br
2p/Cu
5p -  -  - 2M - १९७६१९७६
 - 1p/Br
1p/Cu K
1p/Cu K N
1p/Cu S
 -  -  -  -  - 2M - १९७५१९७५
 - 1p -  -  -  -  - 2M - १९७४१९७४
 - 1p -  -  -  -  - 2M - १९७३१९७३
 - 1p -  -  -  -  - 2M - १९७२१९७२
 - 1p -  -  - ½M/S
½M/T
1M/F
1M/N
2M - १९७११९७१
 - 1p -  - ¼M½M - 2M - १९७०१९७०
 - 1p -  - ¼M - 1M2M - १९६९१९६९
½p1p/P
1p/T
 -  -  - ½M1M2M - १९६८१९६८
 - 1p -  -  -  -  -  -  - १९६७१९६७
 - 1p -  -  -  -  -  -  - १९६६१९६६
 - 1p -  -  -  -  -  -  - १९६५१९६५
½p1p/S
1p/T
2p -  - ½M -  -  - १९६४१९६४
 - 1p/S
1p/T
 -  -  -  -  -  -  - १९६३१९६३
 - 1p/S
1p/T
 -  -  - ½M -  -  - १९६२१९६२
 - 1p -  -  - ½M -  -  - १९६११९६१
 - 1p -  -  -  -  -  -  - १९६०१९६०
 - 1p/S
1p/T
 -  -  -  -  -  -  - १९५९१९५९
 - 1p -  -  -  -  -  -  - १९५७१९५७
 - 1p -  -  -  -  -  -  - १९५६१९५६
 - 1p -  -  -  -  -  -  - १९५५१९५५
 - 1p -  -  -  -  -  -  - १९५४१९५४
 - 1p -  -  -  -  -  -  - १९५३१९५३
 - 1p -  -  -  -  -  -  - १९५२१९५२
 - 1p/)
1p/T
 -  -  -  -  -  -  - १९५११९५१
 - 1p/)
1p/T
2p -  -  -  -  -  - १९५०१९५०
 - 1p/)
1p/T
1p/X
2p -  -  - 1M - 1T१९४९१९४९
 - 1p/✽
1p/X
2p -  -  -  -  -  - १९४८१९४८
 -  -  -  -  -  -  -  - 1T१९४७१९४७
 - 1p
1p/F
 -  -  -  -  -  -  - १९४५१९४५
Νομισματικό Σύστημα: 1 mohar = 50 paisa
½p - 1/2 Πάισα
1p - 1 Πάισα
2p - 2 Πάισα
5p - 5 Πάισα
¼M - ¼ mohar
½M - ½ mohar
1M - 1 mohar
2M - 2 mohars
1T - 1 tola
uCoin