+

Ολλανδία > Βασίλισα Τζουλιάνα (1949 - 1980)

Ποικιλία
12
Έτος1c5c10c25с1G2½GΈτος
1c5c10c25с1G2½G1980
1c5c10c25с1G - 1979
1c5c10c25с1G2½G1978
1c5c10c25с1G - 1977
1c5c10c25с1G - 1976
1c5c10c25с1G - 1975
1c5c10c25с -  - 1974
1c5c10c25с1G - 1973
1c5c10c25с1G2½G1972
1c5c10c25с1G2½G1971
1c5c10c25с1G2½G1970
1c5c10c25с1G2½G1969
1c - 10c25с1G - 1968
1c5c10c25с1G/Ag
1G/Ni
 - 1967
1c5c10c25с1G2½G1966
1c5c10c25с1G - 1965
1c5c10c25с1G2½G1964
1c5c10c25с1G2½G1963
1c5c10c25с - 2½G1962
1c5c10c25с - 2½G1961
1c5c10c25с - 2½G1960
1c - 10c -  - 2½G1959
1c5c10c25с1G - 1958
1c5c10c25с1G - 1957
1c5c10c25с1G - 1956
1c5c10c25с1G - 1955
1c5c10c25с1G - 1954
1c5c -  -  -  - 1953
1c5c -  -  -  - 1952
1c5c10c25с -  - 1951
1c5c10c25с -  - 1950
Νομισματικό Σύστημα: 1 Γκούλντεν (Γκίλντερ) = 100 Σέντς
1c - 1 Σέντ
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
25с - 25 Σεντς
1G - 1 Γκούλντεν
2½G - 2,5 Γκούλντεν
uCoin