+

Κουρασάο > Βασίλισσα Βιλχελμίνα (1900 - 1948)

Έτος1c2½c5c1/10G10c¼G25c1G2½GΈτος
 - 2½c5c1/10G -  -  -  -  - 1948
1c2½c - 1/10G - ¼G -  -  - 1947
1c2½c - 1/10G - ¼G - 1G2½G1944
 -  - 5c - 10c - 25c -  - 1943
1c -  -  - 10c -  -  -  - 1942
 -  -  -  - 10c - 25c -  - 1941
 -  -  - 1/10G -  -  -  -  - 1901
 -  -  -  -  - ¼G -  -  - 1900
Νομισματικό Σύστημα: 1 Γκούλντεν (Γκίλντερ) = 100 Σέντς
1c - 1 Σέντ
2½c - 2,5 Σεντ
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
25c - 25 Σεντς
1/10G - 1/10 Γκούλντεν
¼G - 1/4 Γκούλντεν
1G - 1 Γκούλντεν
2½G - 2,5 Γκούλντεν
uCoin