+

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες > Java (1764 - 1811)

Έτος1d½s1s2s8s½Rp1RpΈτος
1d½s -  -  -  -  - 1811
1d/LN
1d/L • N
1d/LN ★
1d/VOC
1d/W
½s/←
½s/↑
1s/11g
1s/19g
1s/О
2s -  -  - 1810
1d/L • N
1d/VOC
 - 1s/11g
1s/19g
2s -  -  - 1809
1d/L • N
1d/VOC
 - 1s2s -  - 1Rp1808
1d - 1s2s/23g
2s/38g
 - ½Rp - 1807
1d - 1s2s - ½Rp1Rp1806
 - ½s1s2s - ½Rp1Rp1805
 - ½s1s2s -  - 1Rp1804
 -  - 1s/19g
1s/23g
2s/38g
2s/46g
8s½Rp1Rp1803
 -  - 1s2s - ½Rp1Rp1802
 -  - 1s2s - ½Rp1Rp1801
 -  - 1s/▭
1s/О
2s - ½Rp1Rp1800
 -  - 1s/▭
1s/О
2s - ½Rp1Rp1799
 -  - 1s2s - ½Rp1Rp1798
1d - 1s2s - ½Rp - 1797
1d - 1s2s - ½Rp1Rp1796
 -  -  -  -  -  - 1Rp1795
 -  -  -  -  -  - 1Rp1788
 -  -  -  -  -  - 1Rp1786
 -  -  -  -  - ½Rp1Rp1785
 -  -  -  -  - ½Rp/16g
½Rp/8g
1Rp1784
1d -  -  -  - ½Rp/16g
½Rp/8g
1Rp1783
 -  -  -  -  -  - 1Rp1767
 -  -  -  -  -  - 1Rp1766
1d -  -  -  -  - 1Rp1765
1d -  -  -  -  - 1Rp1764
Νομισματικό Σύστημα: 1 rupee = 30 stuivers = 120 duits
1d - 1 duit
½s - ½ stuiver
1s - 1 stuiver
2s - 2 stuivers
8s - 8 stuivers
½Rp - 1/2 Ρουπία
1Rp - 1 Ρουπία
uCoin