+

Νέες Εβρίδες > Νέα Συγκυριακή Περιοχή των Εβρίδιων (1966 - 1982)

Έτος1F2F5F10F20F50F100FΈτος
1F2F5F10F20F -  - 1982
1F2F5F10F20F -  - 1979
1F2F -  -  -  -  - 1978
 -  -  - 10F20F -  - 1977
1F2F5F10F20F -  - 1975
 - 2F - 10F20F -  - 1973
 -  -  -  -  - 50F - 1972
1F2F5F10F20F -  - 1970
 -  -  - 10F20F -  - 1967
 -  -  -  -  -  - 100F1966
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
1F - 1 Φράγκο
2F - 2 Φράγκα
5F - 5 Φράγκα
10F - 10 Φράγκα
20F - 20 Φράγκα
50F - 50 Φράγκα
100F - 100 Φράγκα
uCoin