+

Νέα Ζηλανδία > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1967 - 2019)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c2c5c10c20c50c$1$2Έτος
 -  -  - 10c20c50c$1$22019
 -  -  - 10c20c50c$1$22018
 -  -  - 10c20c50c$1$22017
 -  -  - 10c - 50c - $22016
 -  -  - 10c20c50c$1$22015
 -  -  - 10c20c50c - $22014
 -  -  - 10c20c50c$1$22013
 -  -  - 10c20c50c$1$22012
 -  -  - 10c20c50c$1$22011
 -  -  - 10c20c50c$1$22010
 -  -  - 10c20c50c$1$22009
 -  -  - 10c20c50c$1$22008
 -  -  - 10c20c50c$1$22007
 -  - 5c10c
10c/old
20c
20c/old
50c
50c/old
$1$22006
 -  - 5c10c20c50c$1$22005
 -  - 5c10c20c50c$1$22004
 -  - 5c10c20c50c$1$22003
 -  - 5c10c20c50c$1$22002
 -  - 5c10c20c50c$1$22001
 -  - 5c10c20c50c$1$22000
 -  - 5c10c20c50c$1$21999
 -  - 5c10c20c50c$1$21998
 -  - 5c10c20c50c$1$21997
 -  - 5c10c20c50c$1$21996
 -  - 5c10c20c50c$1$21995
 -  - 5c10c20c - $1$21994
 -  - 5c10c20c50c$1 - 1993
 -  - 5c10c20c50c$1$21992
 -  - 5c10c20c50c$1$21991
 -  - 5c10c20c50c$1$21990
 -  - 5c10c20c50c -  - 1989
1c2c5c10c20c50c -  - 1988
1c2c5c10c20c50c -  - 1987
1c2c5c10c20c50c -  - 1986
1c2c5c10c20c50c -  - 1985
1c2c5c10c20c50c -  - 1984
1c2c5c10c20c50c -  - 1983
1c2c5c10c20c50c -  - 1982
1c2c5c10c20c50c -  - 1981
1c2c5c10c20c50c -  - 1980
1c2c5c10c20c50c$1 - 1979
1c2c5c10c20c50c -  - 1978
1c2c5c10c20c50c -  - 1977
1c2c5c10c20c50c$1 - 1976
1c2c5c10c20c50c$1 - 1975
1c2c5c10c20c50c -  - 1974
1c2c5c10c20c50c$1 - 1973
1c2c5c10c20c50c$1 - 1972
1c2c5c10c20c50c$1 - 1971
1c2c5c10c20c50c -  - 1970
1c2c5c10c20c50c -  - 1969
1c2c5c10c20c50c -  - 1968
1c2c5c10c20c50c$1 - 1967
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
1c - 1 Σέντ
2c - 2 Σέντς
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
20c - 20 Σέντς
50c - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
$2 - 2 Δολάρια
uCoin