+

Νιγηρία > Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Νιγηρίας (1973 - 2013)

Έτος½k1k5k10k25k50k₦1₦2Έτος
 -  -  -  -  - 50k₦1₦22006
 - 1k -  -  -  -  -  - 2003
 -  -  -  -  - 50k₦1 - 1993
 - 1k - 10k25k50k₦1 - 1991
 -  -  - 10k -  -  -  - 1990
 -  - 5k10k -  -  -  - 1989
 - 1k5k10k -  -  -  - 1988
 - 1k5k10k -  -  -  - 1987
 -  - 5k -  -  -  -  - 1986
 -  - 5k10k -  -  -  - 1976
 -  -  -  - 25k -  -  - 1975
 - 1k5k10k -  -  -  - 1974
½k1k5k10k25k -  -  - 1973
Νομισματικό Σύστημα: 1 Νάιρα = 100 Κόμπο
½k - 1/2 Κόμπο
1k - 1 Κόμπο
5k - 5 Κόμπο
10k - 10 Κόμπο
25k - 25 Κόμπο
50k - 50 Κόμπο
₦1 - 1 Ναιρά
₦2 - 2 Νάιρα
uCoin