+

Νιούε > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1967 - 2018)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος
Έτος5c10c20c50c$1Έτος
5c10c20c50c$1/new
$1/old
2010
5c10c20c50c$12009
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
20c - 20 Σέντς
50c - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
uCoin