+

Ομάν > Σουλτανάτο του Ομάν (1974 - 2015)

Έτος5b10b25b50b100b¼RO½ROΈτος
5b10b25b50b100b -  - ١٤٣٧١٤٣٧
5b10b25b50b -  -  - ٢٠١٣٢٠١٣
5b10b -  -  -  -  - ٢٠١١٢٠١١
 -  - 25b50b -  -  - ٢٠١٠٢٠١٠
5b10b25b50b -  -  - ٢٠٠٨٢٠٠٨
5b10b25b50b -  -  - ١٩٩٩١٩٩٩
5b/Br
5b/St
10b25b50b -  -  - ١٤١٨١٤١٨
5b10b25b50b -  -  - ١٤١٠١٤١٠
5b10b25b50b -  -  - ١٤٠٦١٤٠٦
 -  -  -  - 100b -  - ١٤٠٤١٤٠٤
5b10b25b50b - ¼RO½RO١٤٠٠١٤٠٠
5b10b25b50b -  -  - ١٣٩٥١٣٩٥
Νομισματικό Σύστημα: 1 ριάλ = 100 πάισα
5b - 5 Μπάισα
10b - 10 Μπάισα
25b - 25 Μπάισα
50b - 50 Μπάισα
100b - 100 Μπάισα
¼RO - ¼ Ριάλ
½RO - ½ Ριάλ
uCoin