+

Ομάν > Σουλτανάτο του Μουσκάτ και του Ομάν (1894 - 1970)

Έτος1/12a¼a2b3b5b10b20b25b50b100b½R1RΈτος
 -  - 2b - 5b10b - 25b50b100b -  - ١٣٩٠١٣٩٠
 -  -  -  - 5b -  -  -  -  - ½R - ١٣٨١١٣٨١
 -  -  - 3b -  -  -  -  -  - ½R - ١٣٨٠١٣٨٠
 -  -  - 3b -  -  -  -  -  -  - 1R١٣٧٨١٣٧٨
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½R - ١٣٦٧١٣٦٧
 -  - 2b - 5b - 20b -  -  -  -  - ١٣٦٥١٣٦٥
 -  -  -  -  - 10b20b - 50b -  -  - ١٣٥٩١٣٥٩
 - ¼a -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣١٨١٣١٨
 - ¼a -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣١٦١٣١٦
 - ¼a -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣١٥١٣١٥
 - ¼a -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣١٣١٣١٣
 - ¼a/n
¼a/o
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣١٢١٣١٢
1/12a¼a -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣١١١٣١١
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ριάλ = 50 Άννας = 200 Μπαίσα
2b - 2 Μπαίσα
3b - 3 Μπαίσα
5b - 5 Μπάισα
10b - 10 Μπάισα
20b - 20 Μπάισα
25b - 25 Μπάισα
50b - 50 Μπάισα
100b - 100 Μπάισα
1/12a - 1/12 Αννα
¼a - 1/4 Αννα
½R - ½ Ριάλ
1R - 1 Ριάλ
uCoin