+

Παναμάς > Δημοκρατία του Παναμά (1904 - 1960)

Έτος½c1c1¼c2½c5c10c1/10B25c¼B50c½B1BΈτος
 -  -  -  -  -  - 1/10B - ¼B - ½B1B1947
 -  - 1¼c2½c -  -  -  -  -  -  -  - 1940
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1937
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1935
 -  -  -  -  -  - 1/10B - ¼B - ½B1B1934
 -  -  -  -  -  - 1/10B - ¼B - ½B - 1933
 -  -  -  - 5c - 1/10B - ¼B - ½B - 1932
 -  -  -  -  -  - 1/10B - ¼B -  - 1B1931
 -  -  -  -  -  - 1/10B - ¼B - ½B - 1930
 -  -  - 2½c5c -  -  -  -  -  -  - 1929
 -  -  - 2½c5c -  -  -  -  -  -  - 1916
½c -  - 2½c -  -  -  -  -  -  -  - 1907
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 50c -  - 1905
 -  -  - 2½c5c10c - 25c - 50c -  - 1904
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μπαλμπόα = 100 Σεντέσιμος
½c - 1/2 Σεντέσιμος
1c - 1 Σεντέσιμο
1¼c - 1¼ Σεντέσιμο
2½c - 2,5 Σεντέσιμος
5c - 5 Σεντέσιμος
10c - 10 Σεντέσιμος
25c - 25 Σεντέσιμος
50c - 50 Σεντέσιμος
1/10B - 1/10 Μπαλμπόα
¼B - 1/4 Μπαλμπόα
½B - ½ Μπαλμπόα
1B - 1 Μπαλμπόα
uCoin