+

Παπικά κράτη > Λίρα (1866 - 1870)

Ποικιλία
38
Έτος1c½s1s2s4s5s10sL1L2L2½L5L10L20L50Έτος
 -  -  -  -  -  -  -  - L2 - L5 - L20L501870
 -  -  -  - 4s - 10sL1L2 -  - L10L20 - 1869
1c -  -  - 4s - 10s/PON
10s/P
L1/M·A
L1/MAX·AN
L2 -  -  - L20L501868
1c½s1s2s4s5s10s/PON
10s/P
L1L2L2½L5/Ag
L5/Au
L10L20 - 1867
1c½s1s/n
1s/o
2s4s5s10sL1/PON
L1/PONT
L2 - L5L10L20 - 1866
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 20 Σόλιδοι = 100 Σεντέσιμι
1c - 1 Σεντέσιμο
½s - ½ Σόλιδος
1s - 1 Σόλιδος
2s - 2 Σόλιδοι
4s - 4 Σόλιδοι
5s - 5 Σόλιδοι
10s - 10 Σόλιδοι
L1 - 1 Λίρα
L2 - 2 Λίρες
L2½ - 2½ Λίρες
L5 - 5 Λίρες
L10 - 10 Λίρες
L20 - 20 Λίρες
L50 - 50 Λίρες
uCoin