+

Παπούα Νέα Γουινέα > Ανεξάρτητο Κράτος της Παπούα Νέα Γουινέα (1975 - 2018)

Ποικιλία
48
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1t2t5t10t20t1K5K10KΈτος
 -  -  - 10t -  -  -  - 2017
 -  - 5t10t -  -  -  - 2014
 -  - 5t10t20t1K -  - 2010
 -  - 5t10t20t1K -  - 2009
 -  -  - 10t20t -  -  - 2006
 -  - 5t10t20t1K -  - 2005
1t2t5t10t20t1K -  - 2004
1t2t5t10t - 1K -  - 2002
1t2t - 10t -  -  -  - 2001
 -  - 5t10t20t1K -  - 1999
 -  - 5t10t20t1K -  - 1998
1t2t5t10t20t1K -  - 1996
1t2t5t10t20t1K -  - 1995
1t2t5t - 20t -  -  - 1990
1t2t5t - 20t -  -  - 1987
1t2t5t10t20t1K -  - 1984
1t2t5t10t20t1K - 10K1983
1t2t5t10t20t1K -  - 1982
1t2t5t10t20t1K -  - 1981
1t2t5t10t20t1K5K10K1980
1t2t5t10t20t1K5K10K1979
1t2t5t10t20t1K5K10K1978
1t2t5t10t20t1K5K - 1977
1t2t5t10t20t1K5K10K1976
1t2t5t10t20t1K5K10K1975
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κίνα = 100 Τοέα
1t - 1 Τόα
2t - 2 Τόα
5t - 5 Τόα
10t - 10 Τόα
20t - 20 Τόα
1K - 1 Κίνα
5K - 5 Κίνα
10K - 10 Κίνα
uCoin