+

Πάρμα > Δουκάτο της Πάρμα (1815 - 1859)

Έτος1c3c5c5s10s₤1₤5₤20₤40Έτος
 -  -  -  -  -  - ₤5 -  - 1858
 -  -  -  -  -  - ₤5₤20₤401832
1c3c5c5s10s -  -  -  - 1830
 -  -  - 5s10s₤1₤5₤20₤401815
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 20 Σόλιδοι = 100 Σεντέσιμι
1c - 1 Σεντέσιμο
3c - 3 Σεντέσιμι
5c - 5 Σεντέσιμι
5s - 5 Σόλιδοι
10s - 10 Σόλιδοι
₤1 - 1 Λίρα
₤5 - 5 Λίρες
₤20 - 20 Λίρες
₤40 - 40 Λίρες
uCoin