+

Περού > Δημοκρατία του Περού (1985 - 1989)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c5c10c20c50cI/. 1I/. 5Έτος
 -  -  -  - 50cI/. 1I/. 51988
 -  - 10c20c50cI/. 1I/. 51987
 -  - 10c20c50cI/. 1I/. 51986
1c5c10c20c50cI/. 1I/. 51985
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ίντι = 100 Σεντίμος
1c - 1 Σεντίμο
5c - 5 Σεντίμος
10c - 10 Σεντίμος
20c - 20 Σεντίμος
50c - 50 Σεντίμος
I/. 1 - 1 Ίντι
I/. 5 - 5 Ίντις
uCoin