+

Περού > Δημοκρατία του Περού (1918 - 1985)

Ποικιλία
29
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c2c5c10c20c25cS/. ½S/. 1S/. 5S/. 10S/. 20S/. 50S/. 100S/. 500Έτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - S/. 50 - S/. 5001985
 -  -  -  -  -  -  -  - S/. 5S/. 10 - S/. 50 -  - 1983
 -  -  -  -  -  -  -  - S/. 5S/. 10 - S/. 50S/. 100 - 1982
 -  -  -  -  -  -  - S/. 1S/. 5S/. 10 - S/. 50 -  - 1981
 -  -  -  -  -  -  - S/. 1S/. 5S/. 10 - S/. 50S/. 100 - 1980
 -  -  -  -  -  -  - S/. 1S/. 5S/. 10 - S/. 50 -  - 1979
 -  -  -  -  -  -  - S/. 1S/. 5S/. 10 -  -  -  - 1978
 -  -  -  -  -  -  -  - S/. 5 -  -  -  -  - 1977
 -  -  -  -  -  - S/. ½S/. 1S/. 5 -  -  -  -  - 1976
 -  - 5c10c/old
10c/new
20c25cS/. ½/new
S/. ½/old
S/. 1/n
S/. 1/o
S/. 5/new
S/. 5/old
S/. 10 -  -  -  - 1975
 -  - 5c10c - 25cS/. ½S/. 1S/. 5S/. 10 -  -  -  - 1974
 -  - 5c10c - 25cS/. ½/new
S/. ½/old
S/. 1S/. 5S/. 10 -  -  -  - 1973
 -  - 5c10c - 25cS/. ½S/. 1S/. 5S/. 10 -  -  -  - 1972
 -  - 5c10c - 25cS/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1971
 -  - 5c10c - 25cS/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1970
 -  - 5c10c - 25cS/. ½S/. 1S/. 5S/. 10 -  -  -  - 1969
 -  - 5c10c - 25cS/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1968
 -  - 5c10c - 25cS/. ½S/. 1 -  -  - S/. 50 -  - 1967
 -  - 5c10c - 25cS/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1966
1c - 5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1965
 -  - 5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1964
1c - 5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1963
1c - 5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1962
1c - 5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1961
1c - 5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1960
1c - 5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1959
1c2c5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1958
1c2c5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1957
1c2c5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1956
1c2c5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1955
1c2c5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1954
1c2c5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1953
1c2c5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1952
1c2c5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  - S/. 20 -  -  - 1951
1c2c5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1950
1c2c5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1949
1c2c5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1948
1c2c5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1947
1c2c5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1946
1c2c5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1945
1c2c5c10c20c
20c/MIL
 - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1944
1c2c5c10c20c
20c/MIL
 - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1943
1c/new
1c/old
2c5c10c20c
20c/MIL
 - S/. ½ -  -  -  -  -  -  - 1942
1c/new
1c/old-n
1c/old-w
2c5c10c20c - S/. ½ -  -  -  -  -  -  - 1941
1c2c5c10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1940
1c/new
1c/old
2c5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1939
1c2c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1938
1c/new
1c/old
2c5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1937
1c/new
1c/old
2c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1936
1c/new
1c/old
2c5c10c -  - S/. ½/Ag
S/. ½/Br
S/. 1 -  -  -  -  -  - 1935
1c/new
1c/old
2c5c -  -  -  - S/. 1 -  -  -  -  -  - 1934
1c/new
1c/old
2c -  -  -  -  - S/. 1 -  -  -  -  -  - 1933
 -  -  -  -  -  -  - S/. 1 -  -  - S/. 50 -  - 1931
 -  -  -  -  -  -  - S/. 1 -  -  - S/. 50 -  - 1930
 -  -  -  -  -  - S/. ½ -  -  -  -  -  -  - 1929
 -  -  -  -  -  - S/. ½ -  -  -  -  -  -  - 1928
 -  -  -  -  -  - S/. ½ -  -  -  -  -  -  - 1927
 -  - 5c10c20c - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1926
 -  -  -  -  -  -  - S/. 1 -  -  -  -  -  - 1925
 -  -  -  -  -  - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1924
 -  - 5c -  -  - S/. ½S/. 1 -  -  -  -  -  - 1923
 -  -  -  -  -  - S/. ½ -  -  -  -  -  -  - 1922
 -  -  - 10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1921
1c2c - 10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1920
1c2c5c10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1919
1c2c5c10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1918
Νομισματικό Σύστημα: 1 Σόλ Ντε Όρο = 10 Σεντάβος
1c - 1 Σεντάβο
2c - 2 Σεντάβος
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
25c - 25 Σεντάβος
S/. ½ - 1/2 Σόλ
S/. 1 - 1 Σόλ
S/. 5 - 5 Σόλες
S/. 10 - 10 Σόλες
S/. 20 - 20 Σόλες
S/. 50 - 50 Σόλες
S/. 100 - 100 Σόλες
S/. 500 - 500 Σόλες
uCoin