+

Περού > Δημοκρατία του Περού (1991 - 2019)

Έτος1c5c10c20c50cS/. 1S/. 2S/. 5Έτος
 -  -  -  -  -  - S/. 2 - 2019
 - 5c10c20c50cS/. 1S/. 2S/. 52018
 - 5c10c20c50cS/. 1S/. 2S/. 52017
 - 5c10c20c50cS/. 1S/. 2S/. 52016
 - 5c10c20c50cS/. 1S/. 2S/. 52015
 - 5c10c20c50cS/. 1S/. 2S/. 52014
 - 5c10c20c50cS/. 1S/. 2S/. 52013
 - 5c10c20c50cS/. 1S/. 2S/. 52012
1c5c10c20c50cS/. 1S/. 2S/. 52011
1c5c10c20c50cS/. 1S/. 2S/. 52010
1c5c10c20c50cS/. 1S/. 2S/. 52009
1c5c10c20c50cS/. 1S/. 2S/. 52008
1c5c/Al
5c/Br
10c20c50cS/. 1S/. 2S/. 52007
1c/Al
1c/Br
5c10c20c50cS/. 1S/. 2S/. 52006
1c/Al
1c/Br
5c10c - 50cS/. 1S/. 2S/. 52005
1c - 10c20c50cS/. 1S/. 2 - 2004
 -  - 10c20c50cS/. 1S/. 2 - 2003
1c5c10c20c50cS/. 1S/. 2S/. 52002
1c5c10c20c50cS/. 1 - S/. 52001
 - 5c10c20c50cS/. 1 - S/. 52000
1c - 10c -  - S/. 1 -  - 1999
 - 5c10c - 50c -  -  - 1998
1c5c10c - 50c -  -  - 1997
 - 5c10c20c50cS/. 1 -  - 1996
 - 5c10c -  - S/. 1S/. 2S/. 51995
1c5c10c20c50cS/. 1S/. 2S/. 51994
1c5c10c20c50cS/. 1 -  - 1993
1c5c10c20c50cS/. 1 -  - 1992
1c5c10c20c50cS/. 1 -  - 1991
Νομισματικό Σύστημα: 1 Νουέβο Σολ = 100 Σεντίμος
1c - 1 Σεντίμο
5c - 5 Σεντίμος
10c - 10 Σεντίμος
20c - 20 Σεντίμος
50c - 50 Σεντίμος
S/. 1 - 1 Σόλ
S/. 1 - 1 Νέο Σόλ
S/. 2 - 2 Σολς
S/. 2 - 2 Νέα Σόλες
S/. 5 - 5 Σόλες
S/. 5 - 5 Νέα Σόλες
uCoin