+

Φιλιππίνες > Δημοκρατία των Φιλιππινών (1995 - 2019)

Ποικιλία
4
Έτος1c5c10c25cP1P5P10Έτος
 -  -  - 25cP1P5P102019
1c5c - 25cP1P5P102018
1c5c10c25c/n
25c/o
P1/n
P1/o
P5/n
P5/o
P10/n
P10/o
2017
1c5c10c25cP1P5P102016
 - 5c10c25cP1P5P102015
 - 5c10c25cP1P5P102014
 - 5c10c25cP1P5P102013
 - 5c10c25cP1P5P102012
1c5c10c25cP1P5P102011
1c5c10c25cP1P5P102010
1c5c10c25cP1P5P102009
1c5c10c25cP1P5P102008
1c5c10c25cP1P5P102007
1c5c10c25cP1P5P102006
1c5c10c25cP1P5P102005
1c5c10c25cP1P5P102004
 - 5c - 25cP1P5P102003
1c5c10c25cP1P5P102002
1c5c10c25cP1P5P102001
1c5c - 25cP1P5P102000
1c5c10c25cP1P5 - 1999
1c5c10c25cP1P5 - 1998
1c5c10c25cP1P5 - 1997
1c5c10c25cP1P5 - 1996
1c5c10c25cP1P5 - 1995
Νομισματικό Σύστημα: 1 πίσο = 100 σεντίμος
1c - 1 Σεντίμο
5c - 5 Σεντίμος
10c - 10 Σεντίμος
25c - 25 Σεντίμος
P1 - 1 Πίσο
P5 - 5 Πίσο
P10 - 10 Πίσο
uCoin