+

Φιλιππίνες > Δημοκρατία των Φιλιππινών (1967 - 1994)

Ποικιλία
90
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c5c10c25c50cP1P2P5Έτος
 -  - 10c25c50cP1P2P51994
1c - 10c25c50cP1P2P51993
1c5c10c25c50cP1P2P51992
1c5c10c25c50cP1P2P51991
1c5c10c25c50cP1P2 - 1990
1c5c10c25c50cP1P2 - 1989
1c5c10c25c50cP1P2 - 1988
1c5c10c25c50cP1P2 - 1987
1c5c10c25c50cP1P2 - 1986
1c5c10c25c50cP1P2 - 1985
1c5c10c25c50cP1P2 - 1984
1c5c10c25c50cP1P2 - 1983
1c5c10c25c - P1 - P5
P5/isa
1982
1c5c10c25c - P1 - P51981
1c5c10c25c - P1 - P51980
1c5c10c25c - P1 - P51979
1c5c10c25c - P1 - P51978
1c5c10c25c - P1 - P51977
1c5c10c25c - P1 - P51976
1c5c10c25c50cP1 - P51975
1c5c10c25c50cP1 -  - 1974
 - 5c10c25c50cP1 -  - 1972
 -  - 10c25c50c -  -  - 1971
1c5c10c25c -  -  -  - 1970
1c - 10c25c -  -  -  - 1969
1c5c10c25c -  -  -  - 1968
1c5c10c25c50c -  -  - 1967
Νομισματικό Σύστημα: 1 πίσο = 100 σεντίμος
1c - 1 Σεντίμο
5c - 5 Σεντίμος
10c - 10 Σεντίμος
25c - 25 Σεντίμος
50c - 50 Σεντίμος
P1 - 1 Πίσο
P2 - 2 Πίσο
P5 - 5 Πίσο
uCoin