+

Φιλιππίνες > Culion leper colony (1913 - 1930)

Έτος½c1c5c10c20cP1Έτος
 - 1c - 10c -  - 1930
 - 1c5c -  -  - 1927
 -  -  -  -  - P11925
 -  -  -  - 20cP11922
 -  -  - 10c20cP11920
½c1c5c10c20cP11913
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντάβος
½c - ½ Σεντάβο
1c - 1 Σεντάβο
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
P1 - 1 Πέσο
uCoin