+

Νήσοι Πίτκαιρν > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1988 - 2017)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος
Έτος5c10c20c50c$1$2Έτος
5c10c20c50c$1$2/Br
$2/CuNi
2010
5c10c20c50c$1$22009
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
20c - 20 Σέντς
50c - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
$2 - 2 Δολάρια
uCoin