+

Πολωνία > Λαική Δημοκρατία (1950 - 1990)

Ποικιλία
14
Έτος5gr10gr20gr50gr1zł2zł5zł10zł20złΈτος
 -  -  -  - 1zł2zł5zł10zł20zł1990
 -  -  -  - 1zł2zł5zł10zł20zł1989
 -  -  -  - 1zł2zł5zł10zł20zł1988
 -  -  - 50gr1zł2zł5zł10zł20zł1987
 -  -  - 50gr1zł2zł5zł10zł20zł1986
 - 10gr20gr50gr1zł2zł5zł10zł20zł1985
 -  -  - 50gr1zł2zł5zł10zł/BP
10zł
20zł1984
 - 10gr20gr50gr1zł2zł5zł10zł20zł1983
 -  -  - 50gr1zł2zł5zł10zł - 1982
 - 10gr20gr - 1zł2zł5zł10zł - 1981
 - 10gr20gr - 1zł2zł5zł -  - 1980
 - 10gr20gr -  - 2zł5zł -  - 1979
 - 10gr20gr50gr1zł2zł - 10zł - 1978
 - 10gr20gr50gr1zł2zł5zł10zł20zł1977
 - 10gr20gr50gr1zł2zł5zł10zł/BP
10zł/AM
20zł/MN
20zł
1976
 - 10gr20gr50gr1zł2zł5zł10zł/BP
10zł/AM
20zł1975
 - 10gr - 50gr1zł2zł5zł - 20zł/MN
20zł
1974
 - 10gr20gr50gr1zł2zł5zł10zł20zł1973
5gr10gr20gr50gr1zł2zł - 10zł - 1972
5gr10gr20gr50gr1zł2zł5zł10zł - 1971
5gr10gr20gr50gr1zł2zł - 10zł - 1970
 - 10gr20gr - 1zł -  - 10zł/MK
10zł/TK
 - 1969
5gr10gr20gr50gr1zł -  - 10zł - 1968
5gr10gr20gr50gr1zł -  - 10zł - 1967
 - 10gr20gr - 1zł -  - 10zł - 1966
5gr10gr20gr50gr1zł -  - 10zł - 1965
5gr10gr20gr -  -  -  -  -  - 1963
5gr10gr20gr -  -  -  -  -  - 1962
5gr10gr20gr -  -  -  -  -  - 1961
5gr -  -  -  - 2zł5zł10zł - 1960
5gr -  -  -  - 2zł5zł10zł/MK
10zł/TK
 - 1959
5gr -  -  -  - 2zł5zł -  - 1958
 -  - 20gr50gr1zł -  -  -  - 1957
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ζλότι = 100 Γκρόσι
5gr - 5 Γρόσια
10gr - 10 Γρόσια
20gr - 20 Γρόσια
50gr - 50 Γρόσια
1zł - 1 Ζλότι
2zł - 2 Ζλότι
5zł - 5 Ζλότι
10zł - 10 Ζλότι
20zł - 20 Ζλότι
uCoin