+

Πολωνία > Αύγουστος Γ΄ (1734 - 1763)

Ποικιλία
108
Έτος1s1gr1½gr3gr6gr1t18gr1zł2zł½T1T½Dr1D1Dr2D2DrΈτος
1s/E
1s/G
1s/T
 -  - 3gr/E
3gr/G
3gr/T
6gr/E
6gr/G
6gr/T
1t18gr/E
18gr/G
1zł -  - 1T -  -  -  -  - 1763
1s -  - 3gr6gr/E
6gr/G
6gr/T
 -  - 1zł2zł - 1T -  -  -  -  - 1762
1s/E
1s/G
1s/T
 -  - 3gr6gr/G
6gr/T
 -  -  - 2zł - 1T -  -  -  -  - 1761
1s/E
1s/G
1s/T
 -  - 3gr6gr - 18gr - 2zł - 1T -  -  -  -  - 1760
 -  -  -  -  -  - 18gr -  -  - 1T -  -  -  -  - 1759
 - 1gr - 3gr -  - 18gr -  -  -  -  -  - 1Dr -  - 1758
1s -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T -  -  -  -  - 1757
 -  - 1½gr3gr6gr - 18gr - 2zł - 1T/1
1T/2w
 - 1D1Dr - 2Dr1756
1s1gr1½gr3gr6gr - 18gr/n
18gr/w
 -  - ½T1T/1
1T/2
1T/2w
 -  - 1Dr - 2Dr1755
1s/G
1s/A
1gr - 3gr6gr - 18gr -  - ½T1T/1
1T/2
 - 1D1Dr2D2Dr1754
1s/G
1s/Ag
1s/Cu
1gr1½gr3gr/½ Sz
3gr/3
6gr/Sz
6gr/VI
1t18gr/n
18gr/w
 - 2zł
2zł/EC
½T1T/1
1T/2
½Dr1D1Dr2D2Dr1753
1s1gr -  -  - 1t -  -  -  - 1T - 1D -  -  - 1752
1s -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T -  -  -  -  - 1751
1s/Ag
1s/Cu
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T -  -  -  -  - 1750
1s -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T -  -  -  -  - 1749
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T -  -  -  -  - 1748
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T -  -  -  -  - 1747
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T -  -  -  -  - 1746
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T -  -  -  -  - 1745
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T -  -  -  -  - 1744
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T -  -  -  -  - 1743
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T -  -  -  -  - 1742
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T -  -  -  -  - 1741
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T -  -  -  -  - 1740
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T -  -  -  -  - 1739
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T -  -  -  -  - 1738
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T -  -  -  -  - 1737
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T -  -  -  -  - 1736
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T -  -  -  -  - 1735
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T - 1D -  -  - 1734
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δουκάτο = 3 Τάλαρ = 540 Γρόσια
1s - 1 Σόλιδος
1gr - 1 Γρόσι
3gr - 3 Γρόσια
6gr - 6 Γρόσια
18gr - 18 Γρόσια
1½gr - 1 półtorak
1t - 1 tymf
1zł - 1 Ζλότι
2zł - 2 Ζλότι
½T - ½ Τάλαρα
1T - 1 Τάλαρ
1D - 1 Δουκάτο
2D - 2 Δουκάτα
½Dr - ½ Ντ'Ορ
1Dr - 1 Ντ'Ορ
2Dr - 2 Ντ'Ορ
uCoin