+

Πολωνία > Lodz Ghetto (1942 - 1943)

Ποικιλία
2
Έτος
Έτος10p5M10M20MΈτος
 - 5M/Al
5M/AlMg
10M/Al
10M/AlMg
20M1943
10p
10p/↓
 -  -  - 1942
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
10p - 10 Πφένινγκ
5M - 5 Μάρκα
10M - 10 Μάρκα
20M - 20 Μάρκα
uCoin