+

Πολωνία > Augustus II the Strong (1697 - 1733)

Ποικιλία
5
Έτος1s6gr1T1D2DΈτος
1s -  -  -  - 1715
 - 6gr/PL
6gr/PS
 -  -  - 1706
 - 6gr -  -  - 1704
 - 6gr1T/H
1T/M
1D - 1702
 -  -  - 1D2D1698
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δουκάτο = 3 Τάλαρ = 540 Γρόσια
1s - 1 Σόλιδος
6gr - 6 Γρόσια
1T - 1 Τάλαρ
1D - 1 Δουκάτο
2D - 2 Δουκάτα
uCoin