+

Πορτογαλία > Δημοκρατία της Πορτογαλίας (1969 - 1986)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος10c20c50c1$2.5$5$10$25$Έτος
 -  -  - 1$ - 5$ - 25$1986
 -  -  - 1$2.5$5$ - 25$1985
 -  -  - 1$2.5$5$ - 25$1984
 -  -  - 1$2.5$5$ - 25$1983
 -  -  - 1$2.5$5$ - 25$1982
 -  -  - 1$2.5$5$ - 25$1981
 -  -  -  - 2.5$5$ - 25$1980
10c - 50c1$2.5$5$ -  - 1979
10c - 50c1$2.5$5$ - 25$1978
10c - 50c1$2.5$5$ - 25$1977
10c - 50c1$2.5$5$ -  - 1976
10c - 50c1$2.5$5$ -  - 1975
10c20c50c1$2.5$5$10$ - 1974
10c20c50c1$2.5$5$10$ - 1973
10c20c50c1$2.5$5$10$ - 1972
10c20c50c1$2.5$5$10$ - 1971
10c20c50c1$2.5$5$ -  - 1970
10c20c50c1$2.5$5$ -  - 1969
Νομισματικό Σύστημα: 1 Εσκούδο = 100 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
1$ - 1 Εσκούδο
2.5$ - 2.5 Εσκούδος
5$ - 5 Εσκούδος
10$ - 10 Εσκούδος
25$ - 25 Εσκούδος
uCoin