+

Πορτογαλία > Δημοκρατία της Πορτογαλίας (1911 - 1969)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c2c4c5c10c20c50c1$2.5$5$10$Έτος
 -  -  -  - 10c20c -  -  -  -  - 1969
 -  -  -  - 10c20c50c1$2.5$5$ - 1968
 -  -  -  - 10c20c50c - 2.5$5$ - 1967
 -  -  -  - 10c20c50c1$2.5$5$ - 1966
 -  -  -  - 10c20c50c1$2.5$5$ - 1965
 -  -  -  - 10c20c50c1$2.5$5$ - 1964
 -  -  -  - 10c20c50c - 2.5$5$ - 1963
 -  -  -  - 10c20c50c1$ -  -  - 1962
 -  -  -  - 10c20c50c1$ -  -  - 1961
 -  -  -  - 10c20c50c -  -  -  - 1960
 -  -  -  - 10c20c50c1$ -  -  - 1959
 -  -  -  - 10c20c50c1$ -  -  - 1958
 -  -  -  - 10c - 50c1$ -  -  - 1957
 -  -  -  - 10c20c50c -  -  -  - 1956
 -  -  -  - 10c20c50c -  -  - 10$1955
 -  -  -  - 10c -  -  -  -  - 10$1954
 -  -  -  - 10c20c50c -  -  -  - 1953
 -  -  -  - 10c20c50c1$ -  -  - 1952
 -  -  -  - 10c20c50c1$2.5$5$ - 1951
 -  -  -  - 10c -  -  -  -  -  - 1950
 -  -  -  - 10c20c -  -  -  -  - 1949
 -  -  -  - 10c20c -  - 2.5$5$10$1948
 -  -  -  - 10c - 50c - 2.5$5$ - 1947
 -  -  -  - 10c - 50c1$2.5$5$ - 1946
 -  -  -  - 10c20c50c1$2.5$ -  - 1945
 -  -  -  - 10c20c50c1$2.5$ -  - 1944
 -  -  -  - 10c20c -  - 2.5$5$ - 1943
 -  -  -  - 10c20c -  - 2.5$5$10$1942
 -  -  -  - 10c - 50c1$2.5$5$10$1940
 -  -  -  -  -  -  - 1$ -  -  - 1939
 -  -  -  - 10c - 50c -  -  -  - 1938
 -  -  -  -  -  -  -  - 2.5$5$10$1937
 -  -  -  -  -  - 50c1$ -  -  - 1935
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5$10$1934
 -  -  -  -  -  -  -  - 2.5$5$10$1933
 -  -  -  -  -  -  -  - 2.5$5$10$1932
 -  -  -  -  -  - 50c1$ -  -  - 1931
 -  -  -  - 10c - 50c1$ -  -  - 1930
 -  -  -  -  -  - 50c1$ -  -  - 1929
 -  -  -  -  -  - 50c1$ -  -  - 1928
 -  -  - 5c -  - 50c1$ -  -  - 1927
 -  -  -  - 10c - 50c1$ -  -  - 1926
 -  -  - 5c10c20c50c -  -  -  - 1925
 -  -  - 5c10c20c50c1$ -  -  - 1924
1c -  - 5c - 20c -  -  -  -  - 1922
1c2c - 5c10c20c -  -  -  -  - 1921
1c2c - 5c10c20c -  -  -  -  - 1920
 -  - 4c -  -  -  -  -  -  -  - 1919
1c2c/Br
2c/Fe
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1918
1c - 4c -  -  -  -  -  -  -  - 1917
 -  -  -  -  - 20c50c1$ -  -  - 1916
 -  -  -  - 10c -  - 1$ -  -  - 1915
 -  -  -  -  -  - 50c -  -  -  - 1914
 -  -  -  -  - 20c50c -  -  -  - 1913
 -  -  -  -  -  - 50c -  -  -  - 1912
Νομισματικό Σύστημα: 1 Εσκούδο = 100 Σεντάβος
1c - 1 Σεντάβο
2c - 2 Σεντάβος
4c - 4 Σεντάβος
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
1$ - 1 Εσκούδο
2.5$ - 2.5 Εσκούδος
5$ - 5 Εσκούδος
10$ - 10 Εσκούδος
uCoin