+

Πορτογαλία > Βασίλειο της Πορτογαλίας (1836 - 1910)

Ποικιλία
8
Έτος3Rs5Rs10Rs20Rs50Rs100Rs200Rs500Rs1000Rs2000Rs2500Rs5000Rs10000RsΈτος
 - 5Rs -  -  - 100Rs -  -  -  -  -  -  - 1910
 -  -  -  -  - 100Rs200Rs500Rs -  -  -  -  - 1909
 -  -  -  -  -  -  - 500Rs/I
500Rs/II
 -  -  -  -  - 1908
 -  -  -  -  -  -  - 500Rs -  -  -  -  - 1907
 - 5Rs -  -  -  -  - 500Rs -  -  -  -  - 1906
 - 5Rs -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1905
 - 5Rs -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1904
 -  -  -  -  -  - 200Rs500Rs -  -  -  -  - 1903
 - 5Rs -  -  -  - 200Rs500Rs -  -  -  -  - 1901
 - 5Rs -  - 50Rs100Rs - 500Rs -  -  -  -  - 1900
 - 5Rs -  -  -  -  - 500Rs1000Rs -  -  -  - 1899
 - 5Rs -  -  - 100Rs - 500Rs -  -  -  -  - 1898
 - 5Rs -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1897
 -  -  -  -  -  -  - 500Rs -  -  -  -  - 1896
 -  -  -  -  -  -  - 500Rs -  -  -  -  - 1895
 -  -  -  -  - 100Rs - 500Rs -  -  -  -  - 1894
 - 5Rs -  - 50Rs100Rs200Rs500Rs -  -  -  -  - 1893
 - 5Rs10Rs20Rs -  - 200Rs500Rs -  -  -  -  - 1892
 - 5Rs10Rs20Rs - 100Rs200Rs500Rs -  -  -  -  - 1891
 - 5Rs -  -  - 100Rs -  -  -  -  -  -  - 1890
 -  -  -  - 50Rs100Rs - 500Rs -  -  - 5000Rs10000Rs1889
 -  -  -  -  - 100Rs200Rs500Rs - 2000Rs - 5000Rs10000Rs1888
 -  -  -  - 50Rs - 200Rs500Rs -  -  - 5000Rs - 1887
 - 5Rs10Rs20Rs50Rs100Rs200Rs500Rs -  -  - 5000Rs10000Rs1886
 - 5Rs10Rs20Rs -  -  -  -  -  -  -  - 10000Rs1885
 - 5Rs10Rs20Rs -  -  -  -  -  -  -  - 10000Rs1884
 - 5Rs10Rs20Rs -  -  -  -  -  -  - 5000Rs10000Rs1883
 - 5Rs10Rs20Rs -  -  -  -  -  -  -  - 10000Rs1882
 -  -  -  -  - 100Rs -  -  - 2000Rs -  - 10000Rs1881
 -  -  -  - 50Rs100Rs200Rs -  -  -  - 5000Rs10000Rs1880
 - 5Rs -  - 50Rs100Rs200Rs500Rs -  -  -  - 10000Rs1879
 - 5Rs -  -  - 100Rs200Rs -  - 2000Rs - 5000Rs10000Rs1878
 - 5Rs -  - 50Rs100Rs200Rs500Rs - 2000Rs - 5000Rs - 1877
 - 5Rs -  - 50Rs100Rs200Rs500Rs - 2000Rs - 5000Rs - 1876
3Rs5Rs -  - 50Rs100Rs200Rs500Rs - 2000Rs - 5000Rs - 1875
3Rs5Rs10Rs20Rs50Rs100Rs -  -  - 2000Rs - 5000Rs - 1874
 - 5Rs10Rs20Rs -  -  -  -  -  -  -  -  - 1873
 - 5Rs -  -  - 100Rs200Rs500Rs - 2000Rs - 5000Rs - 1872
 - 5Rs10Rs20Rs - 100Rs200Rs500Rs - 2000Rs - 5000Rs - 1871
 -  - 10Rs20Rs -  -  - 500Rs - 2000Rs - 5000Rs - 1870
 -  -  -  -  - 100Rs -  -  - 2000Rs - 5000Rs - 1869
3Rs5Rs10Rs -  -  - 200Rs500Rs - 2000Rs - 5000Rs - 1868
 - 5Rs10Rs20Rs -  - 200Rs500Rs -  -  - 5000Rs - 1867
 -  -  -  -  - 100Rs200Rs500Rs - 2000Rs -  -  - 1866
 -  -  -  -  - 100Rs200Rs500Rs - 2000Rs -  -  - 1865
 -  -  -  - 50Rs100Rs - 500Rs - 2000Rs -  -  - 1864
 -  -  -  - 50Rs - 200Rs500Rs -  -  - 5000Rs - 1863
 -  -  -  - 50Rs - 200Rs -  -  -  - 5000Rs - 1862
 -  -  -  - 50Rs100Rs200Rs -  -  -  - 5000Rs - 1861
 -  -  -  -  -  - 200Rs -  - 2000Rs - 5000Rs - 1860
 -  -  -  -  - 100Rs - 500Rs - 2000Rs -  -  - 1859
 -  -  -  -  - 100Rs200Rs500Rs - 2000Rs -  -  - 1858
 -  -  -  -  - 100Rs - 500Rs - 2000Rs -  -  - 1857
 -  -  -  -  -  -  - 500Rs - 2000Rs -  -  - 1856
 -  -  -  - 50Rs - 200Rs500Rs1000Rs -  -  -  - 1855
 -  -  -  -  - 100Rs200Rs500Rs -  -  -  -  - 1854
 - 5Rs10Rs20Rs - 100Rs - 500Rs -  - 2500Rs -  - 1853
 - 5Rs10Rs20Rs -  -  -  -  -  -  -  -  - 1852
 -  - 10Rs20Rs - 100Rs - 500Rs1000Rs - 2500Rs5000Rs - 1851
 - 5Rs10Rs20Rs -  -  - 500Rs -  -  -  -  - 1850
 -  -  - 20Rs -  -  - 500Rs -  -  -  -  - 1849
 - 5Rs - 20Rs -  -  - 500Rs -  -  -  -  - 1848
 -  - 10Rs20Rs -  -  - 500Rs -  -  -  -  - 1847
 -  - 10Rs -  -  -  - 500Rs -  -  -  -  - 1846
 -  - 10Rs -  -  -  - 500Rs1000Rs -  -  -  - 1845
 -  - 10Rs -  -  -  - 500Rs1000Rs -  -  -  - 1844
 - 5Rs10Rs -  - 100Rs200Rs500Rs -  -  -  -  - 1843
 -  - 10Rs -  -  -  - 500Rs -  -  -  -  - 1842
 -  - 10Rs -  -  - 200Rs500Rs -  -  -  -  - 1841
 - 5Rs10Rs -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1840
 -  - 10Rs -  -  -  - 500Rs -  -  -  -  - 1839
 -  - 10Rs -  - 100Rs200Rs500Rs1000Rs - 2500Rs5000Rs - 1838
 -  - 10Rs -  -  -  - 500Rs1000Rs -  -  -  - 1837
3Rs - 3 Ρέις
5Rs - 5 Ρέις
10Rs - 10 Ρέις
20Rs - 20 Ρέις
50Rs - 50 Ρέις
100Rs - 100 Ρέις
200Rs - 200 Ρέις
500Rs - 500 Ρέις
1000Rs - 1.000 Ρέις
2000Rs - 2000 Ρέις
2500Rs - 2500 Ρέις
5000Rs - 5000 Ρέις
10000Rs - 10.000 Ρέις
uCoin