+

Πορτογαλική Ινδία > Εσκούδο (1958 - 1961)

Έτος
Έτος10c30c60c$1$3$6Έτος
10c -  -  -  -  - 1961
10c30c60c$1$3$61959
10c30c60c$1$3 - 1958
Νομισματικό Σύστημα: 1 Εσκούδο = 100 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
30c - 30 Σεντάβος
60c - 60 Σεντάβος
$1 - 1 Εσκούδο
$3 - 3 Εσκούδος
$6 - 6 Εσκούδος
uCoin