+

Πορτογαλική Ινδία > Ρουπία (1871 - 1957)

Έτος3Rs1/12T5Rs⅛T10Rs¼T½T1T2T⅛Rp¼Rp4T½Rp1RpΈτος
 -  -  -  -  -  -  - 1T -  - ¼Rp - ½Rp1Rp1952
 -  -  -  -  -  -  - 1T -  - ¼Rp - ½Rp1Rp1947
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½Rp - 1936
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rp1935
 -  -  -  -  -  -  - 1T2T -  - 4T -  - 1934
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rp1912
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rp1904
 - 1/12T - ⅛T - ¼T½T -  -  -  -  -  - 1Rp1903
 - 1/12T - ⅛T - ¼T½T -  -  -  -  -  -  - MCMIMCMI
 -  -  -  -  - ¼T -  -  -  -  -  -  -  - 1888
 -  -  - ⅛T - ¼T -  -  -  -  -  -  -  - 1886
 -  -  - ⅛T - ¼T -  -  -  -  -  -  -  - 1884
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½Rp1Rp1882
 -  -  - ⅛T - ¼T -  -  - ⅛Rp¼Rp - ½Rp1Rp1881
3Rs - 5Rs - 10Rs¼T½T1T -  -  -  -  -  - 1871
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρουπία = 16 Τάνγκας = 960 Ρέις
3Rs - 3 Ρέις
5Rs - 5 Ρέις
10Rs - 10 Ρέις
1/12T - 1/12 Τάνγκα
⅛T - ⅛ Τάνγκα
¼T - ¼ Τάνγκα
½T -  ½ Τάνγκα
1T - 1 Τάνγκα
2T - 2 Τάνγκας
4T - 4 Τάνγκας
⅛Rp - ⅛ Ρουπιας
¼Rp - ¼ Ρουπίας
½Rp - ½ Ρουπία
1Rp - 1 Ρουπία
uCoin