+

Πορτογαλικό Τιμόρ > Εσκούδο (1958 - 1976)

Έτος
Έτος10c20c30c50c60c$1$2.5$3$5$6$10Έτος
 - 20c - 50c - $1$2.5 - $5 - $101970
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $101964
10c - 30c - 60c$1 - $3 - $6 - 1958
Νομισματικό Σύστημα: 1 Εσκούδο = 100 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
30c - 30 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
60c - 60 Σεντάβος
$1 - 1 Εσκούδο
$2.5 - 2.5 Εσκούδος
$3 - 3 Εσκούδος
$5 - 5 Εσκούδος
$6 - 6 Εσκούδος
$10 - 10 Εσκούδος
uCoin