+

Πρωσία > Βασίλειο της Πρωσίας (1821 - 1873)

Ποικιλία
414
Έτος1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th½Kr1Th1VTh1Kr2Th2VTh½Dr1Dr2DrΈτος
1pf2pf3pf - ½gr1gr2½gr -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1873
1pf2pf3pf - ½gr1gr2½gr -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1872
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr -  -  - 1VTh -  - 2VTh -  -  - 1871
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr -  -  - 1VTh1Kr - 2VTh -  -  - 1870
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr - ½Kr - 1VTh1Kr - 2VTh -  -  - 1869
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th½Kr - 1VTh1Kr - 2VTh -  -  - 1868
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th½Kr - 1VTh1Kr - 2VTh -  -  - 1867
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr - ½Kr - 1VTh1Kr - 2VTh -  -  - 1866
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th -  - 1VTh -  - 2VTh -  -  - 1865
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th½Kr - 1VTh1Kr -  -  -  -  - 1864
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th½Kr - 1VTh1Kr -  -  -  -  - 1863
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th½Kr1Th1VTh1Kr - 2VTh -  -  - 1862
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th1VTh/FW
1VTh/W
1Kr - 2VTh -  -  - 1861
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th1VTh1Kr -  -  -  -  - 1860
1pf2pf3pf4pf - 1gr2½gr⅙Th - 1Th1VTh1Kr - 2VTh -  -  - 1859
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th½Kr1Th1VTh1Kr - 2VTh -  -  - 1858
1pf2pf3pf4pf - 1gr2½gr -  - 1Th1VTh -  -  -  -  -  - 1857
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  -  -  - 1856
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  - 1Dr2Dr1855
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  - 1Dr2Dr1854
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th - ½Dr1Dr2Dr1853
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  -  -  -  - 1Dr2Dr1852
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  - 1Dr - 1851
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  - 1Dr - 1850
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  -  -  - ½Dr1Dr2Dr1849
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  - 1Dr2Dr1848
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  - 1Dr - 1847
1pf2pf3pf4pf½gr1gr - ⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th - ½Dr1Dr2Dr1846
1pf2pf3pf4pf½gr1gr - ⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th - ½Dr1Dr2Dr1845
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th - ½Dr1Dr2Dr1844
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th - ½Dr1Dr2Dr1843
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th - ½Dr1Dr2Dr1842
1pf2pf3pf4pf½gr1gr - ⅙Th - 1Th -  - 2Th - ½Dr1Dr2Dr1841
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  - 2Th - ½Dr1Dr2Dr1840
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  - 2Th - ½Dr1Dr2Dr1839
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½Dr1Dr2Dr1838
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  -  - 1Dr2Dr1837
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  -  - 1Dr2Dr1836
1pf2pf3pf4pf½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  -  -  -  - 1835
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½Dr1Dr - 1834
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½Dr1Dr - 1833
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½Dr1Dr2Dr1832
1pf2pf3pf4pf½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½Dr1Dr2Dr1831
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½Dr1Dr2Dr1830
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½Dr1Dr2Dr1829
1pf2pf3pf4pf½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/new
1Th/old
 -  -  -  - ½Dr1Dr2Dr1828
1pf2pf3pf4pf½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½Dr1Dr2Dr1827
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  -  -  - 2Dr1826
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th -  -  -  - ½Dr1Dr2Dr1825
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th -  -  -  -  -  -  - 1824
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th -  -  -  -  -  -  - 1823
1pf2pf3pf4pf½gr1gr - ⅙Th - 1Th -  -  -  -  - 1Dr - 1822
1pf2pf3pf4pf½gr1gr -  -  - 1Th -  -  -  -  -  -  - 1821
Νομισματικό Σύστημα: 1 Τάλερ = 360 Πφέννινγκ
1pf - 1 Πφένινγκ
2pf - 2 Πφένινγκ
3pf - 3 Πφένιχ
4pf - 4 Πφένιχ
½gr - ½ Ασημένιο Γρόσι
1gr - 1 Ασημένιο Γρόσι
2½gr - 2½ Ασημένια Γρόσια
⅙Th - ⅙ Τάλερ
1Th - 1 Τάλερ
1VTh - 1 Βαρέινσταλερ
2Th - 2 Τάλερ
2VTh - 2 Βαρέινσταλερ
½Kr - 1/2 Κορώνα
1Kr - 1 Κρόνε (Κορώνα)
½Dr - ½ Ντ'Ορ
1Dr - 1 Ντ'Ορ
2Dr - 2 Ντ'Ορ
uCoin