+

Πρωσία > Βασίλειο της Πρωσίας (Γρόσι) (1750 - 1820)

Ποικιλία
88
Έτος1pf2pf3pf4pf1Sh½gr1gr2gr3gr4gr6gr8gr12gr18grΈτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 4gr -  -  -  - 1818
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 4gr -  -  -  - 1817
1pf2pf -  -  -  -  -  -  - 4gr -  -  -  - 1816
1pf2pf -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1814
1pf -  -  -  - ½gr1gr -  -  -  -  -  -  - 1811
1pf2pf -  - 1Sh - 1gr -  -  -  -  -  -  - 1810
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 4gr -  -  -  - 1809
 -  -  -  -  -  -  -  - 3gr4gr -  -  -  - 1808
 -  -  -  -  -  -  -  - 3gr4gr -  -  -  - 1807
1pf/FW3_S
1pf/FW2
1pf/FW3_L
 - 3pf - 1Sh -  -  - 3gr4gr -  -  -  - 1806
 -  -  -  - 1Sh -  -  - 3gr4gr -  -  -  - 1805
1pf/FW3_S
1pf/FW2
1pf/FW3_L
 - 3pf/L
3pf/S
 - 1Sh -  -  - 3gr4gr -  -  -  - 1804
1pf - 3pf -  -  -  -  - 3gr4gr -  -  -  - 1803
1pf - 3pf -  -  -  -  - 3gr4gr -  -  -  - 1802
1pf/FW2
1pf/FW3
 - 3pf -  -  -  -  - 3gr4gr -  -  -  - 1801
 -  -  -  -  -  -  -  - 3gr4gr -  -  -  - 1800
1pf/FW2
1pf/FW3
 - 3pf -  -  -  -  -  - 4gr -  -  -  - 1799
 -  -  -  -  -  - 1gr -  - 4gr/FW2
4gr/FW3
 -  -  -  - 1798
1pf/FW
1pf/FWR
 - 3pf - 1Sh - 1gr -  - 4gr/FW2
4gr/FW3
 -  -  -  - 1797
1pf/FW
1pf/FWR
 -  -  - 1Sh - 1gr -  - 4gr -  -  -  - 1796
1pf/FW
1pf/FWR
 - 3pf - 1Sh - 1gr -  -  -  -  -  -  - 1795
1pf/FW
1pf/FWR
 - 3pf - 1Sh - 1gr -  -  -  -  -  -  - 1794
1pf/FW
1pf/FWR
 - 3pf - 1Sh - 1gr -  -  -  -  -  -  - 1793
1pf/FW
1pf/FWR
 - 3pf - 1Sh - 1gr -  -  -  -  -  -  - 1792
1pf/FW
1pf/FWR
 - 3pf - 1Sh - 1gr -  -  -  -  -  -  - 1791
1pf/FW
1pf/FWR
 - 3pf - 1Sh - 1gr -  -  -  -  -  -  - 1790
1pf/FW
1pf/FWR
 - 3pf -  -  - 1gr -  -  -  -  -  -  - 1789
1pf/FW
1pf/FWR
 - 3pf - 1Sh - 1gr -  -  -  -  -  -  - 1788
1pf - 3pf -  -  - 1gr -  -  -  -  -  -  - 1787
1pf - 3pf - 1Sh - 1gr - 3gr -  -  -  -  - 1786
1pf -  -  - 1Sh - 1gr - 3gr/3
3gr/3 gr
 -  -  -  -  - 1785
1pf - 3pf -  -  -  -  - 3gr/3
3gr/3gr
 - 6gr -  -  - 1784
1pf - 3pf - 1Sh - 1gr - 3gr/3
3gr/3gr
 - 6gr -  -  - 1783
1pf - 3pf - 1Sh - 1gr - 3gr/3
3gr/3gr
 - 6gr -  -  - 1782
1pf - 3pf - 1Sh - 1gr - 3gr/3
3gr/3gr
 - 6gr -  -  - 1781
1pf - 3pf - 1Sh - 1gr - 3gr/3
3gr/3gr
 - 6gr -  -  - 1780
1pf - 3pf - 1Sh - 1gr - 3gr/3
3gr/3gr
 - 6gr -  -  - 1779
1pf - 3pf -  -  - 1gr - 3gr - 6gr -  -  - 1778
1pf - 3pf - 1Sh -  -  - 3gr - 6gr -  -  - 1777
1pf - 3pf - 1Sh - 1gr - 3gr - 6gr -  -  - 1776
1pf - 3pf - 1Sh -  -  - 3gr - 6gr -  -  - 1775
1pf - 3pf4pf -  -  -  - 3gr - 6gr -  -  - 1774
1pf -  -  -  -  -  - 2gr3gr - 6gr -  -  - 1773
1pf - 3pf -  -  - 1gr - 3gr - 6gr -  -  - 1772
1pf -  -  - 1Sh - 1gr - 3gr - 6gr -  -  - 1771
1pf - 3pf/Ag
3pf/Cu
 - 1Sh - 1gr -  -  - 6gr -  -  - 1770
1pf - 3pf - 1Sh - 1gr -  -  -  -  -  -  - 1769
1pf -  -  - 1Sh -  - 2gr -  -  -  -  -  - 1768
 -  - 3pf - 1Sh -  -  - 3gr -  -  -  -  - 1767
 -  -  - 4pf1Sh -  -  - 3gr -  -  -  -  - 1766
 -  - 3pf -  -  -  -  - 3gr -  -  -  - 18gr1765
 -  - 3pf4pf/4GP
4pf/IIIIGP
1Sh - 1gr/G
1gr/MG
2gr/G
2gr/MG
 -  - 6gr -  - 18gr1764
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6gr8gr -  - 1763
 -  - 3pf -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1762
 -  - 3pf/4gr
3pf/7gr
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1761
 -  - 3pf -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1760
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8gr - 18gr1759
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6gr - 12gr18gr1758
 -  -  -  -  -  -  - 2gr -  - 6gr/C
6gr/E
8gr - 18gr1757
 -  -  -  - 1Sh -  - 2gr -  - 6gr/B
6gr/C
6gr/E
8gr - 18gr1756
1pf - 3pf - 1Sh -  - 2gr -  - 6gr/B
6gr/E
8gr - 18gr/D
18gr/M
1755
1pf - 3pf - 1Sh -  -  - 3gr - 6gr8gr - 18gr1754
1pf - 3pf4pf1Sh -  - 2gr3gr - 6gr/E
6gr/G
8gr - 18gr/E
18gr/G
1753
1pf - 3pf4pf1Sh - 1gr/G
1gr/MG
2gr/G
2gr/MG
3gr4gr6gr -  - 18gr1752
1pf -  -  -  -  -  -  - 3gr -  -  -  - 18gr1751
Νομισματικό Σύστημα: 1 τάλερ = 288 πφέννινγκ
1pf - 1 Πφένινγκ
2pf - 2 Πφένινγκ
3pf - 3 Πφένιχ
4pf - 4 Πφένιχ
1Sh - 1 Σελίνι
½gr - ½ Γρόσι
1gr - 1 Γρόσι
2gr - 2 Γρόσια
3gr - 3 Γρόσια
4gr - 4 Γρόσια
6gr - 6 Γρόσια
8gr - 8 Γρόσια
12gr - 12 Γρόσια
18gr - 18 Γρόσια
uCoin