+

Πουέρτο Ρίκο > Peso (1896 - 1896)

Έτος
Ποικιλία
Ταξινόμηση: Έτος
Έτος5c10c20c40c$1Έτος
5c10c20c40c$11896
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντάβος
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
40c - 40 Σεντάβος
$1 - 1 Πέσο
uCoin