+

Κατάρ > Κράτος του Κατάρ (1972 - 2016)

Έτος1d5d10d25d50dΈτος
1d5d10d25d50d٢٠١٦٢٠١٦
1d5d10d25d50d٢٠١٢٢٠١٢
1d -  - 25d/CuNi
25d/St
50d/CuNi
50d/St
٢٠٠٨٢٠٠٨
 - 5d10d25d50d٢٠٠٦٢٠٠٦
 -  -  - 25d50d٢٠٠٣٢٠٠٣
 -  -  - 25d50d٢٠٠٠٢٠٠٠
 -  -  - 25d50d١٩٩٨١٩٩٨
 -  -  - 25d50d١٩٩٣١٩٩٣
 -  -  - 25d50d١٩٩٠١٩٩٠
 -  -  - 25d50d١٩٨٧١٩٨٧
 -  -  - 25d50d١٩٨١١٩٨١
 - 5d -  - 50d١٩٧٨١٩٧٨
 -  -  - 25d - ١٩٧٦١٩٧٦
1d5d10d25d50d١٩٧٣١٩٧٣
 -  - 10d -  - ١٩٧٢١٩٧٢
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ριάλ = 100 Ντιρχάμ
1d - 1 Ντίρχαμ
5d - 5 Ντιρχάμ
10d - 10 Ντιρχάμ
25d - 25 Ντίρχαμ
50d - 50 Ντίρχαμ
uCoin