+

Ρεϋνιόν > Γαλλικό Υπερπόντιο Τμήμα (1945 - 1973)

Έτος1F2F5F10F20F50F100FΈτος
1F2F5F10F20F50F100F1973
 -  - 5F10F20F - 100F1972
1F2F5F10F20F - 100F1971
 - 2F5F10F20F50F100F1970
1F2F5F10F20F50F100F1969
1F2F -  -  -  -  - 1968
1F -  - 10F20F50F100F1964
 -  -  - 10F20F50F - 1962
 -  -  -  - 20F -  - 1961
 -  -  -  - 20F -  - 1960
 -  - 5F10F20F -  - 1955
1F2F -  -  -  -  - 1948
1F - 1 Φράγκο
2F - 2 Φράγκα
5F - 5 Φράγκα
10F - 10 Φράγκα
20F - 20 Φράγκα
50F - 50 Φράγκα
100F - 100 Φράγκα
uCoin