+

Νότια Ροδεσία > βρετανική αποικία (1932 - 1955)

Έτος½d1d3d6d1s2s½CΈτος
½d1d -  -  - 2s½C1954
½d1d3d6d1s2s½C1952
½d1d3d6d1s2s½C1951
 - 1d - 6d1s2s½C1950
 - 1d3d6d1s2s½C1949
 -  - 3d6d1s2s½C1948
 - 1d3d6d1s2s½C1947
 -  - 3d6d1s2s½C1946
 -  - 3d6d -  -  - 1945
½d1d3d6d1s2s½C1944
½d1d -  -  -  -  - 1943
½d1d/Br
1d/CuNi
3d6d1s2s½C1942
 - 1d3d6d1s2s½C1941
 - 1d3d6d1s2s½C1940
½d1d3d6d1s2s½C1939
½d1d -  -  -  - ½C1938
 - 1d3d6d1s2s½C1937
½d1d3d6d1s2s½C1936
 - 1d3d6d1s2s½C1935
½d1d3d6d1s2s½C1934
 -  - 3d6d1s2s½C1932
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 20 Σελίνια = 240 Πένες
½d - ½ Πέννες
1d - 1 Πέννα
3d - 3 Πέννες
6d - 6 Πέννες
1s - 1 Σελίνι
2s - 2 Σελίνια
½C - ½ Κορώνα
uCoin