+

Ροδεσία > Λίρα (1964 - 1969)

Έτος
Έτος3d6d1/-2/-2/6Έτος
3d -  -  -  - 1968
 - 6d1/-2/-2/61964
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 20 Σελίνια = 240 Πένες
3d - 3 Πέννες
6d - 6 Πέννες
1/- - 1 Σελίνι
2/- - 2 Σελίνια
2/6 - 2,5 Σελλίνια
uCoin