+

Ροδεσία > Δολάριο (1970 - 1977)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος½c1c2½c5c10c20c25cΈτος
½c1c - 5c - 20c - 1977
 - 1c - 5c -  -  - 1976
½c1c - 5c10c20c25c1975
 - 1c -  -  -  -  - 1974
 - 1c - 5c -  -  - 1973
½c1c -  -  -  -  - 1972
½c1c -  -  -  -  - 1971
½c1c2½c -  -  -  - 1970
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
½c - 1/2 Σέντ
1c - 1 Σέντ
2½c - 2,5 Σεντ
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
20c - 20 Σέντς
25c - 25 Σεντς
uCoin