+

Ρουμανία > Βασίλειο της Ρουμανίας (1930 - 1947)

Ποικιλία
18
Έτος50b1L2L5L10L20L50L100L200L250L500L2000L10000L25000L100000LΈτος
50b1L2L5L -  -  -  -  -  -  -  - 10000L -  - 1947
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 500L2000L - 25000L100000L1946
 -  -  -  -  -  -  -  - 200L - 500L -  -  -  - 1945
 -  -  -  -  - 20L - 100L -  - 500L -  -  -  - 1944
 -  -  -  -  - 20L - 100L -  -  -  -  -  -  - 1943
 -  -  - 5L - 20L -  - 200L -  -  -  -  -  - 1942
 - 1L2L -  -  -  -  -  - 250L -  -  -  -  - 1941
 - 1L -  -  -  -  -  -  - 250L -  -  -  -  - 1940
 - 1L -  -  -  -  -  -  - 250L -  -  -  -  - 1939
 - 1L -  -  -  - 50L100L -  -  -  -  -  -  - 1938
 -  -  -  -  -  - 50L -  -  -  -  -  -  -  - 1937
 -  -  -  -  -  -  - 100L -  -  -  -  -  -  - 1936
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 250L -  -  -  -  - 1935
 -  -  -  -  -  -  - 100L -  -  -  -  -  -  - 1932
 -  -  - 5L10L20L/Carol
20L/Mihai
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1930
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λέου = 100 Μπάνι
50b - 50 Μπάνι
1L - 1 Λέου
2L - 2 Λέι
5L - 5 Λέι
10L - 10 Λέι
20L - 20 Λέι
50L - 50 Λέι
100L - 100 Λέι
200L - 200 Λέι
250L - 250 Λέι
500L - 500 Λέι
2000L - 2000 Λέι
10000L - 10.000 Λέι
25000L - 25.000 Λέι
100000L - 100.000 Λέι
uCoin