+

Ρουμανία > Βασίλειο της Ρουμανίας (1867 - 1924)

Ποικιλία
22
Έτος1b2b5b10b20b25b50b1L2L5L20LΈτος
 -  -  -  -  -  -  - 1L2L -  - 1924
 -  -  -  -  - 25b50b -  -  -  - 1921
 -  -  -  -  -  - 50b1L2L -  - 1914
 -  -  -  -  -  - 50b1L2L -  - 1912
 -  -  -  -  -  - 50b1L2L -  - 1911
 -  -  -  -  -  - 50b1L2L -  - 1910
 -  - 5b10b20b -  -  -  -  -  - 1906
 -  - 5b10b20b -  -  -  -  -  - 1905
 -  -  -  -  -  - 50b1L2L5L - 1901
1b2b5b10b20b - 50b1L2L -  - 1900
 -  -  -  -  -  - 50b1L2L -  - 1894
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20L1890
 -  - 5b -  -  - 50b1L - 5L - 1885
 -  - 5b -  -  - 50b1L - 5L - 1884
 -  - 5b -  -  -  -  -  - 5L20L1883
 - 2b5b -  -  -  -  -  - 5L - 1882
 - 2b -  -  -  - 50b1L2L5L/new-R
5L/new+R
5L/old
 - 1881
 - 2b -  -  -  -  -  -  - 5L - 1880
 - 2b -  -  -  -  -  -  -  -  - 1879
 -  -  -  -  -  - 50b1L2L -  - 1876
 -  -  -  -  -  -  -  - 2L -  - 1875
 -  -  -  -  -  -  - 1L -  -  - 1874
 -  -  -  -  -  - 50b1L2L -  - 1873
 -  -  -  -  -  -  -  - 2L -  - 1872
 -  -  -  -  -  -  - 1L -  -  - 1870
1b2b5b10b -  -  -  -  -  -  - 1867
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λέου = 100 Μπάνι
1b - 1 Μπάν
2b - 2 Μπάνι
5b - 5 Μπάνι
10b - 10 Μπάνι
20b - 20 Μπάνι
25b - 25 Μπάνι
50b - 50 Μπάνι
1L - 1 Λέου
2L - 2 Λέι
5L - 5 Λέι
20L - 20 Λέι
uCoin