+

Ρωσία > Αυτοκράτορας Νικόλαος Β' (1894 - 1917)

Ποικιλία
65
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος¼k½k1k2k3k5k10k15k20k25k50k1R5R7.5R10R15RΈτος
 -  - 1k2k3k5k10k15k20k -  -  -  -  -  -  - 1917
¼k½k1k2k3k5k10k15k20k -  -  -  -  -  -  - 1916
¼k½k1k2k3k5k10k15k20k -  - 1R -  -  -  - 1915
 - ½k1k2k3k5k10k15k20k - 50k1R -  -  -  - 1914
 - ½k1k2k3k5k10k15k20k - 50k1R -  -  -  - 1913
 - ½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k - 50k1R -  -  -  - 1912
 - ½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k - 50k1R5R - 10R - 1911
¼k½k1k2k3k5k10k - 20k - 50k1R5R - 10R - 1910
¼k½k1k2k3k5k10k15k20k - 50k1R5R - 10R - 1909
 - ½k1k2k3k5k10k15k20k - 50k1R -  -  -  - 1908
 -  - 1k2k3k - 10k15k20k - 50k1R -  -  -  - 1907
 -  - 1k2k3k5k10k15k20k - 50k1R -  -  -  - 1906
 -  - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1R -  -  -  - 1905
 -  - 1k2k3k5k10k15k20k - 50k1R5R - 10R - 1904
 -  - 1k2k3k5k10k15k20k - 50k1R5R - 10R - 1903
 -  - 1k2k3k5k10k15k20k - 50k1R5R - 10R - 1902
 -  - 1k2k3k5k10k15k20k25k50k1R5R - 10R - 1901
¼k½k1k2k3k5k10k15k - 25k50k1R5R - 10R - 1900
¼k½k1k2k3k5k10k15k -  - 50k1R5R - 10R - 1899
¼k½k1k2k3k5k10k15k -  - 50k1R5R - 10R - 1898
¼k½k1k2k3k5k10k15k -  - 50k1R5R7.5R - 15R1897
¼k½k1k2k3k - 10k15k - 25k50k1R -  -  -  - 1896
¼k½k1k2k3k - 10k -  - 25k50k1R -  -  -  - 1895
¼k½k -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1894
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρούβλι = 100 Κοπέκ
¼k - 1/4 Κοπέκ (Καπίκια)
½k - 1/2 Κοπεκ (Καπίκι)
1k - 1 Κοπέκ (καπίκι)
2k - 2 Κοπέκ (καπίκια)
3k - 3 Κοπέκ (καπίκια)
5k - 5 Κοπέκ (καπίκια)
10k - 10 Κοπέκ (καπίκια)
15k - 15 Κοπέκ (Καπίκια)
20k - 20 Κοπέκ (Καπίκια)
25k - 25 Κοπέκ (Καπίκια)
50k - 50 Κοπέκ (Καπίκια)
1R - 1 Ρούβλι
5R - 5 Ρούβλια
7.5R - 7,5 Ρούβλια
10R - 10 Ρούβλια
15R - 15 Ρούβλια
uCoin