+

Ρωσία > Εκδοση της Τράπεζας της Ρωσίας (1992 - 1996)

Ποικιλία
26
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος
Έτος1R5R10R20R50R100RΈτος
 -  - 10R/CuNi
10R/St
20R/CuNi
20R/St
50R/AlBr
50R/St
100R1993
1R5R10R/CuNi
10R/St
20R50R100R1992
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρούβλι = 100 Κοπέκ
1R - 1 Ρούβλι
5R - 5 Ρούβλια
10R - 10 Ρούβλια
20R - 20 Ρούβλια
50R - 50 Ρούβλια
100R - 100 Ρούβλια
uCoin