+

Ρωσία > Αυτοκράτορας Αλέξανδρος Β' (1855 - 1881)

Ποικιλία
201
Έτος¼k½k1k2k3k5k10k15k20k25k50k1R3R5RΈτος
¼k½k -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1881
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R3R5R1880
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R - 5R1879
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R3R5R1878
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R3R5R1877
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R3R5R1876
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R3R5R1875
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R3R5R1874
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R3R5R1873
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R3R5R1872
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R3R5R1871
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R3R5R1870
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R3R5R1869
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R - 5R1868
¼k/n
¼k/o
½k/n
½k/o
1k/n
1k/o
2k/n
2k/o
3k/n
3k/o
5k/Ag
5k/n
5k/o
10k15k20k25k50k1R - 5R1867
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R - 5R1866
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R - 5R1865
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R - 5R1864
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R - 5R1863
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R - 5R1862
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R - 5R1861
¼k½k1k2k/6
2k/8
3k5k/Ag
5k/Cu
10k15k20k25k50k1R - 5R1860
¼k½k1k2k/6
2k/8
3k/6
3k/8
5k/Ag
5k/Cu-6
5k/Cu-8
10k - 20k25k50k1R - 5R1859
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k - 20k25k50k1R - 5R1858
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k - 20k25k50k1R - 5R1857
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k - 20k25k50k1R - 5R1856
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k - 20k25k50k1R - 5R1855
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρούβλι = 100 Κοπέκ
¼k - 1 polushka
½k - 1 denezhka
¼k - 1/4 Κοπέκ (Καπίκια)
½k - 1/2 Κοπεκ (Καπίκι)
1k - 1 Κοπέκ (καπίκι)
2k - 2 Κοπέκ (καπίκια)
3k - 3 Κοπέκ (καπίκια)
5k - 5 Κοπέκ (καπίκια)
10k - 10 Κοπέκ (καπίκια)
15k - 15 Κοπέκ (Καπίκια)
20k - 20 Κοπέκ (Καπίκια)
25k - 25 Κοπέκ (Καπίκια)
50k - 1 poltina
1R - 1 Ρούβλι
3R - 3 Ρούβλια
5R - 5 Ρούβλια
uCoin