+

Ρωσία > Αυτοκράτορας Νικόλαος Α' (1826 - 1855)

Ποικιλία
240
Έτος¼k½k1k2k3k5k10k20k25k50k1R3R5RΈτος
¼k½k1k -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1855
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k20k25k50k1R - 5R1854
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k20k25k50k1R - 5R1853
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k20k25k50k1R - 5R1852
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k20k25k50k1R - 5R1851
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k20k25k50k1R - 5R1850
 -  -  -  -  - 5k10k20k25k50k1R - 5R1849
 - ½k - 2k3k5k10k20k25k50k1R - 5R1848
 - ½k1k2k3k5k10k20k25k50k1R - 5R1847
¼k½k1k2k3k5k10k20k25k50k1R - 5R1846
¼k½k1k2k3k5k10k20k25k50k1R3R5R1845
¼k½k1k2k3k5k10k - 25k50k1R3R5R1844
¼k½k1k2k3k5k10k -  - 50k1R3R5R1843
¼k½k1k2k3k5k10k -  - 50k1R3R5R1842
¼k½k1k2k3k5k10k20k25k50k1R3R5R1841
¼k½k1k2k3k5k10k20k25k50k1R - 5R1840
¼k½k1k/new
1k/old
2k/new
2k/old
3k5k10k/Ag
10k/Cu
20k25k50k1R - 5R1839
 -  - 1k2k - 5k/Ag
5k/Cu
10k/Ag
10k/Cu
20k25k50k1R3R5R1838
 -  - 1k2k - 5k/Ag
5k/Cu
10k/Ag
10k/Cu
20k25k50k1R3R5R1837
 -  - 1k2k - 5k/Ag
5k/Cu
10k/Ag
10k/Cu
20k25k50k1R3R5R1836
 -  - 1k2k - 5k/Ag
5k/Cu
10k/Ag
10k/Cu
20k25k50k1R3R5R1835
 -  - 1k2k - 5k/Ag
5k/Cu
10k/Ag
10k/Cu
20k25k50k1R3R5R1834
 -  - 1k2k - 5k/Ag
5k/Cu
10k/Ag
10k/Cu
20k25k50k1R3R5R1833
 -  - 1k2k - 5k/Ag
5k/Cu
10k/Ag
10k/Cu
20k25k50k1R3R5R1832
 -  - 1k2k - 5k/Ag
5k/Cu
10k/Ag
10k/Cu
20k25k50k1R3R5R1831
 -  - 1k2k - 5k10k20k25k50k1R3R5R1830
 -  - 1k2k - 5k10k20k25k50k1R3R5R1829
 - ½k1k2k - 5k10k20k25k50k1R3R5R1828
 - ½k1k2k - 5k10k20k25k50k1R -  - 1827
 -  - 1k2k - 5k/new
5k/old
10k/new
10k/old
20k/new
20k/old
 - 50k/new
50k/old
1R/new
1R/old
 - 5R1826
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρούβλι = 100 Κοπέκ
¼k - 1 polushka
½k - 1 denga
½k - 1 denezhka
¼k - 1/4 Κοπέκ (Καπίκια)
½k - 1/2 Κοπεκ (Καπίκι)
1k - 1 Κοπέκ (καπίκι)
2k - 2 Κοπέκ (καπίκια)
3k - 3 Κοπέκ (καπίκια)
5k - 5 Κοπέκ (καπίκια)
10k - 10 Κοπέκ (καπίκια)
20k - 20 Κοπέκ (Καπίκια)
25k - 25 Κοπέκ (Καπίκια)
50k - 1 poltina
1R - 1 Ρούβλι
3R - 3 Ρούβλια
5R - 5 Ρούβλια
uCoin