+

Ρωσία > Αυτοκράτορας Αλέξανδρος Α' (1802 - 1825)

Ποικιλία
186
Έτος¼k½k1k2k5k10k20k25k50k1R5R10RΈτος
 - ½k1k2k5k10k20k - 50k1R5R - 1825
 -  - 1k2k5k10k20k - 50k1R5R - 1824
 -  - 1k2k5k10k20k - 50k1R5R - 1823
 - ½k1k2k5k10k20k - 50k1R5R - 1822
 -  - 1k2k5k10k20k - 50k1R -  - 1821
 -  - 1k2k5k10k20k - 50k1R -  - 1820
 - ½k1k2k5k10k20k - 50k1R5R - 1819
 - ½k1k2k5k10k20k - 50k1R5R - 1818
 - ½k1k2k5k10k20k - 50k1R5R - 1817
 - ½k1k2k5k10k20k - 50k1R -  - 1816
 - ½k1k2k5k10k20k - 50k1R -  - 1815
 - ½k1k2k5k10k20k - 50k1R -  - 1814
 - ½k1k2k5k10k20k - 50k1R -  - 1813
 - ½k1k2k -  -  -  - 50k1R -  - 1812
 - ½k1k2k5k10k20k - 50k1R -  - 1811
¼k½k1k2k5k10k/new
10k/old
20k25k50k/new
50k/old
1R -  - 1810
 -  -  -  - 5k10k - 25k50k1R -  - 1809
¼k -  -  - 5k -  -  -  - 1R -  - 1808
¼k½k1k2k5k -  -  -  - 1R -  - 1807
 -  -  -  - 5k -  -  -  -  -  -  - 1806
¼k½k1k2k5k10k - 25k50k1R5R10R1805
¼k½k1k2k5k10k - 25k50k1R5R10R1804
¼k -  - 2k5k10k - 25k50k1R -  - 1803
¼k -  - 2k5k10k - 25k50k1R - 10R1802
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρούβλι = 100 Κοπέκ
¼k - 1 polushka
½k - 1 denga
1k - 1 Κοπέκ (καπίκι)
2k - 2 Κοπέκ (καπίκια)
5k - 5 Κοπέκ (καπίκια)
10k - 10 Κοπέκ (καπίκια)
20k - 20 Κοπέκ (Καπίκια)
25k - 1 polupoltinnik
50k - 1 poltina
1R - 1 Ρούβλι
5R - 5 Ρούβλια
10R - 10 Ρούβλια
uCoin