+

Ρωσία > Αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄ (1762 - 1796)

Ποικιλία
240
Έτος¼k½k1k2k5k10k15k20k25k50k1R2R5R10RΈτος
¼k½k1k2k5k10k -  - 25k50k1R - 5R - 1796
¼k½k1k2k5k10k -  - 25k50k1R - 5R - 1795
¼k½k1k - 5k10k15k - 25k50k1R - 5R - 1794
¼k½k - 2k5k10k15k20k25k - 1R -  -  - 1793
¼k½k -  - 5k10k15k20k25k - 1R - 5R - 1792
¼k½k1k2k5k10k15k20k25k50k1R - 5R - 1791
¼k½k1k2k5k10k15k20k25k - 1R - 5R - 1790
¼k½k1k2k5k10k15k20k25k - 1R - 5R - 1789
¼k½k1k2k5k10k15k20k25k - 1R - 5R - 1788
¼k½k -  - 5k10k15k20k25k50k1R -  -  - 1787
¼k½k -  - 5k10k15k20k25k - 1R - 5R10R1786
¼k½k -  - 5k10k15k20k25k50k1R2R5R10R1785
¼k½k -  - 5k10k15k20k25k - 1R - 5R - 1784
¼k½k -  - 5k10k15k20k25k - 1R - 5R10R1783
 -  -  -  - 5k10k15k -  -  - 1R - 5R10R1782
 -  -  -  - 5k10k15k20k25k - 1R - 5R10R1781
 -  -  -  - 5k10k -  -  -  - 1R - 5R10R1780
 -  -  - 2k5k10k15k20k25k50k1R/Ag
1R/Au
 -  - 10R1779
 -  -  - 2k5k10k15k20k - 50k/Ag
50k/Au
1R - 5R10R1778
 -  -  - 2k5k10k -  -  - 50k/Ag
50k/Au
1R -  - 10R1777
 -  -  - 2k5k10k - 20k - 50k1R2R5R10R1776
¼k½k - 2k5k10k15k20k25k50k1R - 5R10R1775
 - ½k - 2k5k10k15k20k25k50k1R - 5R10R1774
¼k½k - 2k5k10k - 20k - 50k1R - 5R10R1773
¼k½k - 2k5k10k - 20k - 50k1R - 5R10R1772
¼k½k - 2k5k10k15k20k - 50k1R - 5R10R1771
¼k½k - 2k5k10k15k20k25k - 1R - 5R10R1770
¼k½k - 2k5k10k15k20k25k50k1R - 5R10R1769
¼k½k - 2k5k10k15k20k25k50k1R - 5R10R1768
¼k½k1k2k5k10k15k20k25k50k1R - 5R10R1767
¼k½k1k2k5k10k15k20k25k50k1R - 5R10R1766
 -  -  - 2k5k10k15k20k25k50k1R - 5R10R1765
 - ½k1k2k5k10k15k20k25k50k1R - 5R10R1764
 -  - 1k2k5k -  -  -  - 50k1R - 5R10R1763
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 50k1R - 5R10R1762
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρούβλι = 100 Κοπέκ
¼k - 1 polushka
½k - 1 denga
1k - 1 Κοπέκ (καπίκι)
2k - 2 Κοπέκ (καπίκια)
5k - 5 Κοπέκ (καπίκια)
10k - 10 Καπίκια (Γκρίβενικ)
15k - 15 Κοπέκ (Καπίκια)
20k - 20 Κοπέκ (Καπίκια)
50k - 50 Κοπέκ - Πολτίνα (Καπίκια)
10k - 1 grivennik
25k - 1 polupoltinnik
50k - 1 poltina
1R - 1 Ρούβλι
2R - 2 Ρούβλια
5R - 5 Ρούβλια
10R - 10 Ρούβλια
uCoin